Dnia 28 kwietnia 2023r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy zakończyli kolejny swojego życia.

Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Szkoły p. Emilia Błaszczyk. W uroczystości wzięli udział: absolwenci, wychowawcy klas maturalnych, rodzice, uczniowie młodszych klas, nauczyciele oraz zaproszeni goście:

– Starosta Poddębicki p. Małgorzata Komajda

– Wicestarosta p. Piotr Majer

– Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  p. Danuta Pecyna

Uroczystość rozpoczął program artystyczny przygotowany przez kolegów i koleżanki z młodszych klas. Żegnając swoich starszych kolegów, życzyli im udanych egzaminów maturalnych i wręczyli upominki.

Następnie absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody i  wyróżnienia za osiągnięcia edukacyjne oraz działalność na rzecz szkoły i jej promowania w środowisku.

GALERIA