Kierunki kształcenia

DEBATA SZKOLNA 

W dniu 08.03.2024 r. w naszej szkole odbyła się debata na temat:

Wady i zalety płacenia pieniądzem gotówkowym.

Pieniądz gotówkowy – wolność czy ograniczenie ?

W debacie uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Emilia Błaszczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach, Pani Aneta Dopierała – Główna Księgowa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach oraz Pani Krystyna Kruszyńska.

Debata była podzielona na trzy części. W pierwszej części uczennice z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej przypomniały uczestnikom jakie funkcje pełni NBP, w jaki sposób Polacy korzystają z gotówki oraz wyświetlono fragmenty filmu: Jak wygląda droga pieniądza z banku centralnego do naszego portfela.

W drugiej części głos zabrali zaproszeni goście, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych, o wadach i zaletach płacenia gotówką, o przyszłości pieniądza gotówkowego. Usłyszeliśmy również wiele ciekawostek dotyczących płatności gotówką za granicami naszego kraju, ale co najważniejsze dowiedzieliśmy się również o prawnych aspektach używania pieniądza gotówkowego w obrocie gospodarczym.

 Podczas debaty uczniowie zostali zapytani o wady i zalety płacenia gotówką oraz o to, co sądzą na temat przyszłości gotówki.

Zadanie w ramach IV EdYCJi ZŁOTE SZKOŁY NBP – Lekcja z ekonomią

Reforma skarbowo-walutowa  Władysława Grabskiego – to temat lekcji interdyscyplinarnej

przeprowadzonej w klasie V TE przez Panią Katarzynę Kurczewską –Pucek.

Cele lekcji:

1 – poznanie przyczyn politycznych, społecznych i ekonomicznych podjętej reformy

2 – wskazanie głównych założeń reformy skarbowo-walutowej

3 – ustalenie skutków ekonomicznych, społecznych i politycznych tej reformy

4 – zaprezentowanie banknotów – złotych polskich z okresu 1924-1939

 

 

25 marca 2024 r. uczniowie klas II TL oraz IV TE+TEL wzięli udział w zajęciach dotyczących weryfikacji informacji. W pierwszej części omówiono podstawowe definicje np: fake news, dezinformacja, troll, bot. Następnie uczniowie mogli dowiedzieć się, skąd brać wiarygodne informacje oraz jak rozpoznać techniki manipulacyjne. 

W ostatniej części warsztatów uczniowie wykonywali ćwiczenia praktyczne na bazie aplikacji Kahoot i Bad News Game. Zajęcia poprowadził przedstawiciel Fundacji „Przeciwdziałamy Dezinformacji” – p. Mateusz Zadroga. Zajęcia zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Kre-Aktywni”.    

Jak co roku 21 marca gościliśmy uczennice i uczniów klas VIII szkół podstawowych, którzy odwiedzili nas z nauczycielami lub rodzicami. Nasze uczennice i nasi uczniowie zaprezentowali kierunki kształcenia w technikum oraz zawody i system nauki w branżowej szkole I stopnia. Dużym zainteresowaniem cieszył się poczęstunek, jaki przygotowaliśmy dla naszych gości: burgery i pizza. A najsympatyczniejszym punktem programu były wspólne tańce. W tym roku królowała belgijka z kowbojką. 

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny i do zobaczenia we wrześniu.

„Zakończono remont toalety dla Osób
z Niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach”

Zadanie pn.: „Dostosowanie przynajmniej jednego pomieszczenia w obiekcie na toaletę dla Osób z Niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach.” zrealizowano w roku szkolnym 2023/2024,  przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr PPA/000027/05/D z dnia 14.12.2023 r. w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowity koszt zadania  – 21 735,91 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON – 17 388,73 zł (80 %)

Wkład własny – 4 347,18 zł (20 %)  

     Celem realizacji zadania jest likwidacja barier architektonicznych, tym samym zapewnienie dostępu do toalety w placówce edukacyjnej osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Bariera architektoniczna w postaci zbyt wąskiego wejścia, niedostosowanych sanitariatów oraz brak uchwytów ułatwiających poruszanie się stanowiła ogromne utrudnienie skorzystania z toalety osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu
i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku

Życzy Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną.

W grudniu 2023 r. uczniowie klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z wychowawcami wzięli udział w zajęciach pt. „Cyberbezpieczni”, które przeprowadziła p. Renata Lasocka – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach. Podczas spotkań z młodzieżą poruszane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci: wiarygodność wyszukiwanych w internecie informacji, ochrona danych osobowych, ochrona praw autorskich, cyberprzemoc, phishing, bezpieczeństwo płatności online.

W listopadzie 2023 r. uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z wychowawcami wzięli udział w zajęciach pt. „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy”, które przeprowadziła p. Beata Matusiak-Ignar – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach. Podczas zajęć uczniowie mogli przekonać się, że choć od czasów starożytnych dzieli nas wiele stuleci, to starożytnym cywilizacjom zawdzięczamy więcej, niż nam się wydaje, a elementy kultury grecko – rzymskiej są stale obecne we współczesnej kulturze europejskiej i w naszym codziennym życiu.