Dnia 26 września 2022 roku odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Poddębicach ogólne  zebranie z rodzicami. Pani Dyrektor Emilia Błaszczyk uroczyście powitała wszystkich rodziców i nauczycieli. Następnie  zapoznała z organizacją roku szkolnego (spotkania ogólne, konsultacje ) oraz dokumentacją szkolną (statut szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, program naprawczy frekwencji). Omówiła  przebieg i efekty zakończonego projektu dotyczącego praktyk zagranicznych w Grecji i Włoszech oraz przedstawiła założenia trwającego projektu poszerzającego umiejętności zawodowe uczniów Technikum- „Branżowy sukces”.

Pani Dyrektor posumowała zakończony niedawno projekt: „ Staże drogą do sukcesu” z którego skorzystało 193 uczniów szkoły. Przekazała informację na temat wysokości składki ubezpieczeniowej i na Radę Rodziców.

Podczas zebrania rodzice zostali zapoznani z prawnymi uwarunkowaniami demoralizacji i przestępczości nieletnich i pełnoletnich.

Po części ogólnej wszyscy rodzice spotkali się z wychowawcami w klasach.

Dzień otwarty

Studniówka 2023

Wirtualny Dzień otwarty

O nas

Mannequin Challenge

Media o nas