15 września odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach akcja: Sprzątanie świata. Uprzątnięto teren Parku, okolice szkoły, internatu oraz okolice nad Nerem. Młodzież wykazała duże zaangażowanie.