Wymagania edukacyjne
Technikum im. Jana Pawła II w Poddębicach

Przedmioty ogólnokształcące: