21 lutego 2023 r. uczniowie klas III TEL+TE, IV p TI, IV p TL, IV p TE+TŻiUG+THT, IV g TE, IV g TEL wzięli udział w warsztatach nt. „Unia Europejska w pigułce”, które poprowadziła p. Agata Roksela – pracownik Stowarzyszenia Instytutu Nowych Technologii w Łodzi (przedstawiciela Krajowego Biura Eurodesk w Polsce). W trakcie zajęć zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej m.in. historia jej powstania, instytucje i organy UE. Prowadząca zwróciła także uwagę na różnorodne formy aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej, które dla uczniów stwarza członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej.

Dzień otwarty

Studniówka 2023

Wirtualny Dzień otwarty

O nas

Mannequin Challenge

Media o nas