LEKCJA Z EKONOMIĄ

Temat: Bank centralny w Polsce.

Lekcja przeprowadzona w klasach czterech drugich klasach technikum, w ramach podstaw przedsiębiorczości, w klasach II TL, II TI, II TŻTHT,II TEL.

Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości nauczyciele przedstawili uczniom rolę i znaczenie banku centralnego w gospodarce.  Wskazali, że bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Ban Polski i przedstawiono jego organy. Nauczyciele omówili jakie trzy podstawowe funkcje pełni bank centralny w gospodarce. Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami polityki pieniężnej oraz jej narzędziami. Omówiono także inne zadania banku centralnego.

Na lekcji wykorzystano prezentację pt. Bank centralny w Polsce przygotowaną przez członków Drużyny pod nadzorem nauczycieli oraz karty pracy. Uczniowie w kartach pracy  wyjaśniali różnice miedzy dwoma podstawowymi rodzajami polityki pieniężnej banku centralnego i wskazywali podstawowe narzędzia jej prowadzenia. Przewidywali również, co się stanie z oprocentowaniem lokat i kredytów w sytuacji podniesienia i obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Lekcja interdyscyplinarna – historia. Temat: Mikołaj Kopernik – wybitny ekonomista.

Lekcję przeprowadzono w klasie III TL, nauczyciel historii – Katarzyna Kurczewska-Pucek.

 

Opis przebiegu lekcji:

Cele lekcji:

1 – utrwalenie  wiadomości o Mikołaju Koperniku / pochodzenie, wykształcenie, zainteresowania, dokonania, miejsca pobytu /

2 – przypomnienie okresu przełomu XV i XVI wieku i zachodzących przemian w Europie  i na świecie / wielkie odkrycia geograficzne, rozwój handlu i rzemiosła, upowszechnienie banków, pieniędzy /

3 – przypomnienie sytuacji w Rzeczypospolitej / przyłączenie Pomorza Gdańskiego, Warmii, ziemi chełmińskiej po zwycięskiej Wojnie 13-letniej, ożywienie gospodarcze , problemy z unifikacją /

4 – pokazanie uczniom skąd brały się złe pieniądze i jakie wynikały z tego problemy

5 – zapoznanie uczniów z dokonaniami Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii – prawo Kopernika-Greshama.

6- zaprezentowanie banknotów i monet z Mikołajem Kopernikiem.

Podczas lekcji wykorzystano następujące pomoce :

– Prezentację o Mikołaju Koperniku i jego czasach / cele  1-3 / wykonaną przez ucznia Dawida  Śniega – członka Drużyny.

– Fragment filmu TVP  „Tajemnice ekonomii Kopernika ” / cele 4, 5 /

– Tekst Tomasza Rożka  „ Czego nie wiesz o Koperniku ” z  serii Nauka. To lubię / cele 4, 5 /

– Kartę pracy


 

WARSZTAT- WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O NBP

Warsztat został zorganizowany  w dniu 27.02.2023 r. w ramach programu „ZŁOTE SZKOŁY NBP”,                 do którego przystąpiła nasza placówka. Warsztat prowadziła Drużyna w składzie:

Martyna Lubczyńska, Martyna Kowalczyk, Wiktoria Grodzicka, Alicja Misiak, Wiktoria Sobieraj, Oliwia Sońdka. W warsztacie uczestniczyły drużyny z klas: I TE, II TI, II TL, II TEL. Warsztat składał się z trzech części.

W części pierwszej Drużyna przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Banku Polskiego.  Do przekazania informacji została wykorzystana prezentacja multimedialna przygotowana przez drużynę we współpracy z p. Bożeną Kołodziejek. Zakres informacji:

  1. Co to jest NBP i jakie pełni funkcje.
  2. Organy NBP – prezes, RPP, Zarząd i ich zadania
  3. Rola NBP w gospodarce.
  4. Narzędzia polityki pieniężnej.
  5. Rodzaje polityki pieniężnej.
  6. Gdzie szukać informacji o NBP.

Podczas warsztatu przedstawiliśmy wpływ funkcjonowania NBP na nasze życie. Powiedzieliśmy, że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Wartościowy pieniądz, a więc trwale niska inflacja i stabilny kurs walutowy, są szczególnie istotnym warunkiem sukcesu w działalności gospodarczej, a w konsekwencji sposobem systematycznego podnoszenia poziomu dobrobytu społeczeństwa.

Podczas drugiej części uczestnicy utrwalali wiedzę rozwiązując zadania zamieszczone w karcie pracy. Do zadań drużyn należało: wymienić organy NBP, wskazać kto jest prezesem NBP, wymienić i usystematyzować narzędzia polityki pieniężnej oraz rozpoznać rodzaj polityki pieniężnej.

Aby utrwalić  wiadomości o Narodowym Banku Polskim odbyła się rozgrywka inspirowana  różnymi teleturniejami.

Zasady zabawy:

– Po sali przemieszczają się członkowie drużyny NBP tzw. opiekunowie, jedna osoba ma pod opieką 1 stół. Członek drużyny NBP podlicza punkty, rozstrzyga sytuacje sporne, służy pomocą w każdej sytuacji.

Jeśli pojawią się jakieś pytania, to na bieżąco można kierować je do „opiekuna” stołu.

 – Na czym polega gra? Zadaniem drużyn jest odpowiadać na zadawane pytania. W zależności od formuły rundy pytania będą drużynowe lub indywidualne.

– Rozgrywka będzie złożona z 2 rund. Pierwsza runda będzie miała charakter stolikowy.

– Zdobywane punkty będą naliczane na tablicy. Punktacja za każde pytanie. – Jedyne możliwe do stracenia punkty ujemne są za złamanie zasad.

RUNDA 1

Po przeczytaniu i wyświetleniu pytania każda drużyna ma 30 sekund na naradę i udzielenie odpowiedzi poprzez zapisanie jej na kartce.

RUNDA 2 – RUNDA ZAMKNIĘTA- BEZ NARADY  Każda z osób bierze do ręki kartkę oraz długopis. Jest to runda indywidualna. Na ekranie wyświetla się pytanie. Uczestnicy mają do 30 sekund, żeby samodzielnie wymyślić na nie odpowiedź. Za podpowiedzi są punkty ujemne – przewidziane jest 50 punktów ujemnych.

Po zakończeniu  II rundy prowadzący prosi opiekunów o zsumowanie wyników swojej grupy oraz zapisanie ich.

W przypadku takiej samej liczby punktów o zwycięstwie decyduje pytanie dodatkowe.   Po zsumowaniu punktów okazało się, że zwyciężyła drużyna z kl. II TEL.  Gratulujemy!


 

DEBATA
Co dziś zrobić z pieniędzmi - inwestować czy oszczędzać ?

– to temat debaty, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach. Uczestnikami debaty w formule „za i przeciw” byli uczniowie technikum, przedstawiciele klas: II TL, II TEL, III TE. Klasa IV TE stanowiła widownię. Spotkanie odbyło się w dn. 20.03.2023 r. i  było podzielone na dwie części.        

W pierwszej części członkowie Drużyny przedstawili prezentację przypominającą na czym polega oraz jakie są formy oszczędzania i inwestowania. Zgromadzeni obejrzeli również dostępne w sieci  krótkie filmy dotyczące tematu przewodniego spotkania.  Na podstawie tych informacji mieli podjąć decyzję  – co sądzą w danej sprawie. Grupa I – to grupa osób, która  wybrała oszczędzanie, a Grupa II – to grupa osób, która chce inwestować. Następnie przez 10 minut  każda z grup wspólnie ustalała argumenty za swoim poglądem, oraz starała się wyszukać argumentów przeciw propozycji konkurentów. Po upływie czasu nastąpiła prezentacja stanowisk. Każda z grup starała się przedstawić rzeczowe argumenty i przekonać widownię do swoich racji. Dyskusja była zagorzała. Uczestnicy płynnie się wypowiadali i odpierali zarzuty drużyny przeciwnej., przez co debata była ciekawa.  Na zakończenie uczestnicy stanowiący widownię mogli wypowiedzieć się, która ze stron ich przekonała. Widownia jednoznacznie stwierdziła, że nie ma w tej debacie ani przegranych, ani wygranych.  Podsumowaniem debaty zajęli  się  nauczyciele:  Bożena Kołodziejek i Krystyna Kruszyńska. Panie gratulowały drużynom uczestniczącym w debacie i dziękowały za ciekawe i rzeczowe argumenty. Po zakończeniu uczniowie mieli następujące refleksje:

Malwina: „To było stresujące, ale jesteśmy zadowoleni z przebiegu debaty”.

Brajan: „Uczestnictwo w takiej debacie to ciekawe doświadczenie. Trzeba uważnie słuchać przeciwnika”.

Kacper: „Dzięki temu spotkaniu i wymianie argumentów wiele się dowiedzieliśmy”.