8 maja 2023 r. w Starostwie Poddębickim odbyło się uroczyste wręczenie nagród XVI edycji konkursu Literacki talent organizowanego przez CREWŁ w Sieradzu, Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu i Filię w Poddębicach.

Nasza Marcelina Graczyk, uczennica klasy III TL, zajęła I miejsce. Napisała piękne, mądre i wzruszające opowiadanie pt. Naiwna nadzieja.

Marcelino, gratulujemy serdecznie literackiego talentu i mamy nadzieję, że po prostu będziesz pisać😊

Dnia 28 kwietnia 2023r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy zakończyli kolejny swojego życia.

Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Szkoły p. Emilia Błaszczyk. W uroczystości wzięli udział: absolwenci, wychowawcy klas maturalnych, rodzice, uczniowie młodszych klas, nauczyciele oraz zaproszeni goście:

– Starosta Poddębicki p. Małgorzata Komajda

– Wicestarosta p. Piotr Majer

– Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  p. Danuta Pecyna

Uroczystość rozpoczął program artystyczny przygotowany przez kolegów i koleżanki z młodszych klas. Żegnając swoich starszych kolegów, życzyli im udanych egzaminów maturalnych i wręczyli upominki.

Następnie absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody i  wyróżnienia za osiągnięcia edukacyjne oraz działalność na rzecz szkoły i jej promowania w środowisku.

GALERIA

KONKURS „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

21 kwietnia 2023 r. drużyna dziewczyn z klasy IV p TE w składzie: Katarzyna Gortat, Wiktoria Grodzicka i Alicja Misiak wzięła udział w etapie regionalnym Ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Celami konkursu są m.in. rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, rozbudzanie otwartości na inne kultury, a także doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

LEKCJA Z EKONOMIĄ

Temat: Bank centralny w Polsce.

Lekcja przeprowadzona w klasach czterech drugich klasach technikum, w ramach podstaw przedsiębiorczości, w klasach II TL, II TI, II TŻTHT,II TEL.

Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości nauczyciele przedstawili uczniom rolę i znaczenie banku centralnego w gospodarce.  Wskazali, że bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Ban Polski i przedstawiono jego organy. Nauczyciele omówili jakie trzy podstawowe funkcje pełni bank centralny w gospodarce. Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami polityki pieniężnej oraz jej narzędziami. Omówiono także inne zadania banku centralnego.

Na lekcji wykorzystano prezentację pt. Bank centralny w Polsce przygotowaną przez członków Drużyny pod nadzorem nauczycieli oraz karty pracy. Uczniowie w kartach pracy  wyjaśniali różnice miedzy dwoma podstawowymi rodzajami polityki pieniężnej banku centralnego i wskazywali podstawowe narzędzia jej prowadzenia. Przewidywali również, co się stanie z oprocentowaniem lokat i kredytów w sytuacji podniesienia i obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Lekcja interdyscyplinarna – historia. Temat: Mikołaj Kopernik – wybitny ekonomista.

Lekcję przeprowadzono w klasie III TL, nauczyciel historii – Katarzyna Kurczewska-Pucek.

 

Opis przebiegu lekcji:

Cele lekcji:

1 – utrwalenie  wiadomości o Mikołaju Koperniku / pochodzenie, wykształcenie, zainteresowania, dokonania, miejsca pobytu /

2 – przypomnienie okresu przełomu XV i XVI wieku i zachodzących przemian w Europie  i na świecie / wielkie odkrycia geograficzne, rozwój handlu i rzemiosła, upowszechnienie banków, pieniędzy /

3 – przypomnienie sytuacji w Rzeczypospolitej / przyłączenie Pomorza Gdańskiego, Warmii, ziemi chełmińskiej po zwycięskiej Wojnie 13-letniej, ożywienie gospodarcze , problemy z unifikacją /

4 – pokazanie uczniom skąd brały się złe pieniądze i jakie wynikały z tego problemy

5 – zapoznanie uczniów z dokonaniami Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii – prawo Kopernika-Greshama.

6- zaprezentowanie banknotów i monet z Mikołajem Kopernikiem.

Podczas lekcji wykorzystano następujące pomoce :

– Prezentację o Mikołaju Koperniku i jego czasach / cele  1-3 / wykonaną przez ucznia Dawida  Śniega – członka Drużyny.

– Fragment filmu TVP  „Tajemnice ekonomii Kopernika ” / cele 4, 5 /

– Tekst Tomasza Rożka  „ Czego nie wiesz o Koperniku ” z  serii Nauka. To lubię / cele 4, 5 /

– Kartę pracy


 

WARSZTAT- WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O NBP

Warsztat został zorganizowany  w dniu 27.02.2023 r. w ramach programu „ZŁOTE SZKOŁY NBP”,                 do którego przystąpiła nasza placówka. Warsztat prowadziła Drużyna w składzie:

Martyna Lubczyńska, Martyna Kowalczyk, Wiktoria Grodzicka, Alicja Misiak, Wiktoria Sobieraj, Oliwia Sońdka. W warsztacie uczestniczyły drużyny z klas: I TE, II TI, II TL, II TEL. Warsztat składał się z trzech części.

W części pierwszej Drużyna przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Banku Polskiego.  Do przekazania informacji została wykorzystana prezentacja multimedialna przygotowana przez drużynę we współpracy z p. Bożeną Kołodziejek. Zakres informacji:

  1. Co to jest NBP i jakie pełni funkcje.
  2. Organy NBP – prezes, RPP, Zarząd i ich zadania
  3. Rola NBP w gospodarce.
  4. Narzędzia polityki pieniężnej.
  5. Rodzaje polityki pieniężnej.
  6. Gdzie szukać informacji o NBP.

Podczas warsztatu przedstawiliśmy wpływ funkcjonowania NBP na nasze życie. Powiedzieliśmy, że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Wartościowy pieniądz, a więc trwale niska inflacja i stabilny kurs walutowy, są szczególnie istotnym warunkiem sukcesu w działalności gospodarczej, a w konsekwencji sposobem systematycznego podnoszenia poziomu dobrobytu społeczeństwa.

Podczas drugiej części uczestnicy utrwalali wiedzę rozwiązując zadania zamieszczone w karcie pracy. Do zadań drużyn należało: wymienić organy NBP, wskazać kto jest prezesem NBP, wymienić i usystematyzować narzędzia polityki pieniężnej oraz rozpoznać rodzaj polityki pieniężnej.

Aby utrwalić  wiadomości o Narodowym Banku Polskim odbyła się rozgrywka inspirowana  różnymi teleturniejami.

Zasady zabawy:

– Po sali przemieszczają się członkowie drużyny NBP tzw. opiekunowie, jedna osoba ma pod opieką 1 stół. Członek drużyny NBP podlicza punkty, rozstrzyga sytuacje sporne, służy pomocą w każdej sytuacji.

Jeśli pojawią się jakieś pytania, to na bieżąco można kierować je do „opiekuna” stołu.

 – Na czym polega gra? Zadaniem drużyn jest odpowiadać na zadawane pytania. W zależności od formuły rundy pytania będą drużynowe lub indywidualne.

– Rozgrywka będzie złożona z 2 rund. Pierwsza runda będzie miała charakter stolikowy.

– Zdobywane punkty będą naliczane na tablicy. Punktacja za każde pytanie. – Jedyne możliwe do stracenia punkty ujemne są za złamanie zasad.

RUNDA 1

Po przeczytaniu i wyświetleniu pytania każda drużyna ma 30 sekund na naradę i udzielenie odpowiedzi poprzez zapisanie jej na kartce.

RUNDA 2 – RUNDA ZAMKNIĘTA- BEZ NARADY  Każda z osób bierze do ręki kartkę oraz długopis. Jest to runda indywidualna. Na ekranie wyświetla się pytanie. Uczestnicy mają do 30 sekund, żeby samodzielnie wymyślić na nie odpowiedź. Za podpowiedzi są punkty ujemne – przewidziane jest 50 punktów ujemnych.

Po zakończeniu  II rundy prowadzący prosi opiekunów o zsumowanie wyników swojej grupy oraz zapisanie ich.

W przypadku takiej samej liczby punktów o zwycięstwie decyduje pytanie dodatkowe.   Po zsumowaniu punktów okazało się, że zwyciężyła drużyna z kl. II TEL.  Gratulujemy!


 

DEBATA
Co dziś zrobić z pieniędzmi - inwestować czy oszczędzać ?

– to temat debaty, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach. Uczestnikami debaty w formule „za i przeciw” byli uczniowie technikum, przedstawiciele klas: II TL, II TEL, III TE. Klasa IV TE stanowiła widownię. Spotkanie odbyło się w dn. 20.03.2023 r. i  było podzielone na dwie części.        

W pierwszej części członkowie Drużyny przedstawili prezentację przypominającą na czym polega oraz jakie są formy oszczędzania i inwestowania. Zgromadzeni obejrzeli również dostępne w sieci  krótkie filmy dotyczące tematu przewodniego spotkania.  Na podstawie tych informacji mieli podjąć decyzję  – co sądzą w danej sprawie. Grupa I – to grupa osób, która  wybrała oszczędzanie, a Grupa II – to grupa osób, która chce inwestować. Następnie przez 10 minut  każda z grup wspólnie ustalała argumenty za swoim poglądem, oraz starała się wyszukać argumentów przeciw propozycji konkurentów. Po upływie czasu nastąpiła prezentacja stanowisk. Każda z grup starała się przedstawić rzeczowe argumenty i przekonać widownię do swoich racji. Dyskusja była zagorzała. Uczestnicy płynnie się wypowiadali i odpierali zarzuty drużyny przeciwnej., przez co debata była ciekawa.  Na zakończenie uczestnicy stanowiący widownię mogli wypowiedzieć się, która ze stron ich przekonała. Widownia jednoznacznie stwierdziła, że nie ma w tej debacie ani przegranych, ani wygranych.  Podsumowaniem debaty zajęli  się  nauczyciele:  Bożena Kołodziejek i Krystyna Kruszyńska. Panie gratulowały drużynom uczestniczącym w debacie i dziękowały za ciekawe i rzeczowe argumenty. Po zakończeniu uczniowie mieli następujące refleksje:

Malwina: „To było stresujące, ale jesteśmy zadowoleni z przebiegu debaty”.

Brajan: „Uczestnictwo w takiej debacie to ciekawe doświadczenie. Trzeba uważnie słuchać przeciwnika”.

Kacper: „Dzięki temu spotkaniu i wymianie argumentów wiele się dowiedzieliśmy”.

III Międzyszkolne Mistrzostwa E-Sportowe: League of Legends o Puchar Dyrektora Szkoły już za nami. Całe przedsięwzięcie przygotowali uczniowie klasy IVg TI we współpracy z nauczycielami przedmiotów informatycznych: Eryk Kubiak i Oliwier Zych podjęli się tego szalenie trudnego zadania i to przede wszystkim dzięki nim ta impreza się odbyła.

Do rozgrywek, które odbywały się 17 i 18 marca, zgłosiło się 9 drużyn. Finał został rozegrany podczas Dnia Otwartego Szkoły w sali gimnastycznej przy udziale publiczności. Ale żeby tak się stało, trzeba było przygotować stanowiska dla graczy, przenieść sprzęt i podłączyć tak, aby wszystko działało. Tym zajęli się uczniowie klasy II TI: Sebastian Galoch, Dominik Janowski, Szymon Olczyk, Patryk Rymarz i Maciek Staszak.

Fajnym elementem finału był komentarz rozgrywanych meczów w wykonaniu naszych uczniów, którzy wykazali się językowym refleksem, inteligentnym dowcipem i bystrym okiem. Byli to: Adrian Kuklewicz i Szymon Goszczyk z klasy IV p TI oraz wymienieni wcześniej – Eryk Kubiak i Oliwier Zych.

Mistrzostwa zakończyły się następującymi wynikami:

I miejsce – drużyna L9 Zimbabwe (LO Poddębice)

II miejsce – drużyna PROTCARIOS (ZSP Poddębice)

III miejsce – drużyna Dwutlenek Brudasu (ZSP Poddębice)

IV miejsce – drużyna Twardy Team (ZSP Poddębice).

Wokół organizacji i przebiegu rozgrywek było mnóstwo pracy.

Oprawę muzyczną imprezy zrobili Adrian Urbańczyk i Adrian Wojciechowski z klasy IV g TI. Zdjęcia podczas rozgrywek robili Hubert Łopata i Bartek Szafarz z klasy IV p TI, a Maciek Twardowski z IV g TI fotografował i dodatkowo nagrywał filmiki. Patryk Bedliński z klasy IV g TEL dbał o dźwięki w radiowęźle i w sali gimnastycznej.  Plakat reklamujący mistrzostwa wykonali Maciek Twardowski i Adrian Wojciechowski.

Wszystkich uczniów, którzy zaangażowali się w realizację III Międzyszkolnych Mistrzostw E-Sportowych: League of Legends, możemy nazwać mistrzami świata.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim drużynom za udział w rozgrywkach.

I jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym niesamowitym uczniom, z którymi współpraca nad tym przedsięwzięciem była wielką przyjemnością.

W ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej, uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach wzięli udział w zajęciach pt. „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy”.

Zajęcia przeprowadzone zostały w Bibliotece Pedagogicznej w Poddębicach w terminie od 15 lutego do 6 marca br..

Uczniowie oglądając krótkie filmy o osiągnięciach starożytnych m.in. „7 cudów świata – czym były budowle starożytnych?” mieli możliwość przypomnienia sobie, co zawdzięczamy starożytnym Grekom i Rzymianom oraz z jakich dobrodziejstw starożytności korzystamy obecnie. Ponadto poznawali zwroty i powiedzenia łacińskie stosowane współcześnie.

Dziękujemy Pani Beacie Matusiak-Ignar za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.


18.03.2023 r.

Po ostatnim dniu rozgrywek online, poznaliśmy już wszystkich półfinalistów:
▶️PROTCARIOS
▶️Dwutlenek Brudasu
▶️Twardy Team
▶️L9 Zimbabwe
We wtorek od 9:30 odbędą się połfinały, mecz o 3 miejsce i FINAŁ.
1️⃣ PROTCARIOS – Dwutlenek Brudasu
2️⃣ Twardy Team – L9 Zimbabwe
Dziękujemy drużynom, które już zakończyły turniej:
❎ Dream Team (Disabled)
❎ Informatorzy
❎ Gigachady
❎ Bombiarze
❎ Oddział Specjalny

17.03.2023 r.

III Międzyszkolnych Mistrzostwach E-Sportowych: „League of Legends”.
Pierwszy dzień eliminacji zakończony.
Oto zwycięzcy:
▶️Dream Team (Disabled)
▶️Dwutlenek Brudasu
▶️Twardy Team
▶️L9 Zimbabwe
 
Już jutro ostatni dzień rozrywek online, a 21 marca będziemy mogli obejrzeć na żywo mecze pólfinałowe i WIELKI 😁 finał w Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach.
Zapraszamy!ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 w III Międzyszkolnych Mistrzostwach

E-Sportowych: League of Legends

 

Czekamy na drużyny z VIII klas szkół podstawowych

oraz na drużyny ze szkół średnich.

Rejestracja

 Szczegółowy regulamin znajduje się TUTAJ

Finał odbędzie się 21.03.2023 r.

podczas DNIA OTWARTEGO naszej szkoły.

 

ZAGRAJMY O PUCHAR I SATYSFAKCJĘDzień otwarty

Studniówka 2023

Wirtualny Dzień otwarty

O nas

Mannequin Challenge

Media o nas

21 lutego 2023 r. uczniowie klas III TEL+TE, IV p TI, IV p TL, IV p TE+TŻiUG+THT, IV g TE, IV g TEL wzięli udział w warsztatach nt. „Unia Europejska w pigułce”, które poprowadziła p. Agata Roksela – pracownik Stowarzyszenia Instytutu Nowych Technologii w Łodzi (przedstawiciela Krajowego Biura Eurodesk w Polsce). W trakcie zajęć zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej m.in. historia jej powstania, instytucje i organy UE. Prowadząca zwróciła także uwagę na różnorodne formy aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej, które dla uczniów stwarza członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej.

Dzień otwarty

Studniówka 2023

Wirtualny Dzień otwarty

O nas

Mannequin Challenge

Media o nas