Dyrektorzy szkoły:

 • Dymitr Jurczuk   
 • Franciszek Bienias            Stanisław Szymański 
 • Zofia Pietrucha                
 • Wiesław Jasiak                
 • Barbara Kochanowska
 • Beata Olczyk                  
 • Emilia Błaszczyk                 
 •             

 • 1965-1971
 • 1971-1976
 • 1976 -1996
 • 1996-2005
 • 2005
 • 2005 – 2007
 • 2007 – 2013
 • od 2013 

Miasteczko Poddębice położne nad rzeką Ner należało do prastarej Ziemi Łęczyckiej. W roku 1939 liczyło ok. 5 tyś. mieszkańców. Była w nim przed wojną szkoła powszechna. Najbliższa szkoła średnia znajdowała się w Łęczycy. Nie była ona dostępna dla szerszych mas mieszkańców Poddębic. Uboga młodzież miasteczka i okolicznych wiosek miała zamknięte drzwi do szkoły średniej i wyższej w Polsce sanacyjnej. W związku z panującą sytuacją ówczesny rząd podjął inicjatywę rozszerzenia sieci szkół średnich. Powstawały nowe szkoły w wielu prowincjonalnych miasteczkach, również w Poddębicach.

1 września 1965 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Poddębicach o 3-letnim okresie nauczania. Początkowo mieściła się ona w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Łęczyckiej 13. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3 września 1979 r. został powołany Zespół Szkół Zawodowych, łączący Zasadniczą Szkołę Zawodową i Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Wraz z rokiem szkolnym 1983/84 młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Poddębicach otrzymała nowy budynek. W roku szkolnym 1993/94 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Budowała trwała jednak dość wolno, gdyż była finansowana ze środków społecznych. Wraz z dniem 9 października 1997 r., po wielu latach oczekiwania, ZSZ doczekał się wreszcie sali gimnastycznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Od tej pory wszelkie imprezy okolicznościowe odbywały się na sali, a nie jak dotąd, na świeżym powietrzu. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się i systematycznie unowocześniała.

W roku 2002, zgodnie z reformą szkolnictwa, dotychczasowy Zespół Szkół Zawodowych, został przekształcony na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i w tej formie funkcjonuje nadal – obecnie jako Zespół Szkół Ponadpodstawowych.  W roku 2008 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach otrzymały imię Jana Pawła II: Technikum im. Jana Pawła II, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II.

Dzień otwarty

Studniówka 2023

Wirtualny Dzień otwarty

O nas

Mannequin Challenge

Media o nas