W grudniu 2023 r. uczniowie klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z wychowawcami wzięli udział w zajęciach pt. „Cyberbezpieczni”, które przeprowadziła p. Renata Lasocka – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach. Podczas spotkań z młodzieżą poruszane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci: wiarygodność wyszukiwanych w internecie informacji, ochrona danych osobowych, ochrona praw autorskich, cyberprzemoc, phishing, bezpieczeństwo płatności online.