You are currently viewing <strong>Dziedzictwo cywilizacyjne Europy</strong>

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy

W ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej, uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach wzięli udział w zajęciach pt. „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy”.

Zajęcia przeprowadzone zostały w Bibliotece Pedagogicznej w Poddębicach w terminie od 15 lutego do 6 marca br..

Uczniowie oglądając krótkie filmy o osiągnięciach starożytnych m.in. „7 cudów świata – czym były budowle starożytnych?” mieli możliwość przypomnienia sobie, co zawdzięczamy starożytnym Grekom i Rzymianom oraz z jakich dobrodziejstw starożytności korzystamy obecnie. Ponadto poznawali zwroty i powiedzenia łacińskie stosowane współcześnie.

Dziękujemy Pani Beacie Matusiak-Ignar za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

Dodaj komentarz